Likwidacja Wydziału IV Pracy

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011r. z dniem 1 kwietnia 2011r. ulega likwidacji Wydział IV Pracy Sądu Rejonowego w Dębicy. Z tym dniem wszystkie sprawy do tej pory zarejestrowane w Wydziale IV Pracy Sądu Rejonowego w Dębicy zostaną przekazane do dalszego prowadzenia Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie Wydziałowi Pracy.

Valid XHTML 1.0 Transitional