Pomoc prawna

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
ul. Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
tel.(+ 48 22) 55 17 700
fax.(+ 48 22) 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel.: (22) 828 10 08, (22) 828 69 96, (22) 556 44 40
fax: (48 22) 556 44 50
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl
www.hfhrpol.waw.pl

 

Rzecznik Praw Dziecka
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel. 22 696 55 45
fax:22 629 60 79
www.brpd.gov.pl

 

Ministerstwo Sprawiedliwości
Strona Główna

 

Valid XHTML 1.0 Transitional