Majątek Sądu

Stan majątku Sądu Rejonowego w Dębicy na dzień 31 grudnia 2008 r. (po uwzględnieniu amortyzacji):

1. Budynek w Dębicy przy ul. Słonecznej 3 4 058 413,98 zł
2. Urządzenia techniczne i inne (urządzenia komputerowe, kserokopiarki) 342 625,02 zł
3. Wartości niematerialne i prawne 25 373,99 zł
Ogółem: 4 426 412,99 zł

Valid XHTML 1.0 Transitional