Podstawa prawna

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Dębicy. Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z póź. zm.).

Valid XHTML 1.0 Transitional