Wzory i formularze

Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości - wzory i formularze

Załącznik Rozmiar
Najczęściej zadawane pytania.pdf 308.2 KB
najczęściej zadawane pytania cd..pdf 233.85 KB
Wniosek o kserokopie z akt.pdf 178.8 KB
Wniosek o fotokopie.pdf 174.55 KB
Cywilny - wniosek o doreczenie uzasadnienia.pdf 90.3 KB
Cywilny - wniosek o wydanie orzeczenia.pdf 257.82 KB
Cywilny - wzór podania o stwierdzenie nabycia spadku.pdf 38.08 KB
Cywilny - wzór podania o zgodny dział spadku.pdf 181.02 KB
Karny - Sprzeciw od wyroku nakazowego.pdf 171.49 KB
Karny - Wniosek o obrońcę z urzędu (wzór).pdf 237.8 KB
Karny - Wniosek o odpis wyroku z klauzulą prawomocności.pdf 177.69 KB
Karny - Wniosek o odpis wyroku z klauzulą wykonalności.pdf 169.75 KB
Karny - Wniosek o odroczenie wykonania kary (wzór).pdf 242.1 KB
Karny - Wniosek o uchylenie mandatu karnego (wzór).pdf 243.2 KB
Karny - Wniosek o wydanie wyroku łącznego (wzór).pdf 237.01 KB
Karny - Wniosek o zatarcie skazania (wzór).pdf 252.93 KB
Karny - Wniosek o zgłoszeniu się oskarżyciela posiłkowego.pdf 176.62 KB
Rodzinny - pozew o alimenty (wzór).pdf 262.7 KB
Rodzinny - pozew o obniżenie alimentów (wzór).pdf 256.14 KB
Rodzinny - pozew o podwyższenie alimentów (wzór).pdf 257.09 KB
Rodzinny - pozew o ustalenie ojcostwa (wzór).pdf 257.81 KB
Rodzinny - pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego (wzór).pdf 260.34 KB
Rodzinny - pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami (wzór).pdf 260.21 KB
Rodzinny - pozew o zaprzeczenie ojcostwa (wzór).pdf 252.84 KB
Rodzinny - wniosek o dokonanie czynności (odrzucenie spadku - wzór).pdf 177.75 KB
Rodzinny - wniosek o dokonanie czynności (ubezwłasnowolnienie - wzór).pdf 182.02 KB
Rodzinny - wniosek o dokonanie czynności prawnej (wzór).pdf 182.43 KB
Rodzinny - wniosek o ustanowienie kuratora - (wzór).pdf 172.72 KB
Rodzinny - wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu (wzór).pdf 168.77 KB
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-28 11:09
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-06-03 13:37
Aktualizowany przez: Łukasz Łękawski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 13 356