Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Dębicy


Małgorzata Niedzielska

 

pok. 118
tel. 14 6807 618

adres e-mail: dyrektor@debica.sr.gov.pl


- prowadzi i ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową Sądu,

- odpowiada za prawidłową gospodarkę materiałową,

- odpowiada za wyposażenie Sądu, eksploatację budynku oraz za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Finansowym Sądu.

- jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w w tym zakresie wobec pracowników Sądu (z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów),

- Dyrektor podlega służbowo Prezesowi Sądu Rejonowego z zastrzeżeniem art. 177 § 4 u.s.p.

Valid XHTML 1.0 Transitional