Niebieska linia

 

Jednym z  podstawowych priorytetów działań Ministerstwa Sprawiedliwości jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym zwłaszcza przestępstwem przemocy w rodzinie. Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyposażyła służby państwowe w nowe i skuteczne narzędzia do szybkiej i sprawnej reakcji na tego typu zjawiska. Mając to na uwadze został uruchomiony ogólnopolski telefon interwencyjno-informacyjny „Niebieska Linia". Celem działania telefonu jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.

Telefon interwencyjno-informacyjny (801 12 00 02) prowadzony jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach działającego od 15 lat Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia". Szczególy dotyczące w/w telefonu dostępne są na stronie internetowej www.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional