Mediacje

Masz prawo do mediacji

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Wiecej informacji o mediacji na stronie www.ms.gov.pl w zakładce: "Działalność/Mediacje"

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

oraz na stronach Sądu Okręgowego w Rzeszowie www.rzeszow.so.gov.pl w zakładce: "Mediacje"

http://www.rzeszow.so.gov.pl/node/365

Valid XHTML 1.0 Transitional