Informacje Statystyczne

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Dębicy:

ZałącznikRozmiar
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2017.pdf2.19 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2017.pdf1.17 MB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2017.pdf2.27 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2017.pdf498.8 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2017.pdf669.19 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2017.pdf1.44 MB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2017.pdf456.83 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2017.pdf722.92 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za półrocze 2017.pdf2.17 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za półrocze 2017.pdf1.17 MB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za półrocze 2017.pdf2.28 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za półrocze 2017.pdf500.89 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za półrocze 2017.pdf669.52 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za półrocze 2017.pdf1.48 MB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za półrocze 2017.pdf455.54 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za półrocze 2017.pdf640.72 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za półrocze 2017.pdf724.53 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2016.pdf1.9 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2016.pdf1.02 MB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2016.pdf2.12 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2016.pdf500.22 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2016.pdf663.1 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2016.pdf1.41 MB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2016.pdf441.86 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2016.pdf636.12 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2016.pdf722.82 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za polrocze 2016.pdf1.9 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za polrocze 2016.pdf1.02 MB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za polrocze 2016.pdf2.12 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za polrocze 2016.pdf499.04 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za polrocze 2016.pdf662.37 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za polrocze 2016.pdf1.41 MB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za polrocze 2016.pdf357.11 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za polrocze 2016.pdf550.34 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za polrocze 2016.pdf718.76 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2015.pdf1.64 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2015.pdf965.48 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2015.pdf1.94 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2015.pdf409.81 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2015.pdf561.56 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2015.pdf1010.53 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za rok 2015.pdf358.58 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2015.pdf323.96 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2015.pdf438.15 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015.pdf580.42 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za polrocze 2015.pdf1.58 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za polrocze 2015.pdf959.59 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za polrocze 2105.pdf1.94 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za polrocze 2015.pdf409.25 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za polrocze 2015.pdf561.1 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za polrocze 2015.pdf950.63 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za polrocze 2015.pdf358.41 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za polrocze 2015.pdf324.09 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za polrocze 2015.pdf437.83 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za polrocze 2015.pdf576.92 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2014.pdf1.66 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2014.pdf942.03 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2014.pdf1.8 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2014.pdf351.17 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2014.pdf521.11 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2014.pdf1.02 MB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za rok 2014.pdf453.4 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2014.pdf321.68 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2014.pdf445.08 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2014.pdf658.17 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za polrocze 2014.pdf1.66 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za polrocze 2014.pdf940.39 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za polrocze 2104.pdf1.79 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za polrocze 2014.pdf350.54 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za polrocze 2014.pdf520.74 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za polrocze 2014.pdf983.84 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za polrocze 2014.pdf452.82 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za polrocze 2014.pdf321.56 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za polrocze 2014.pdf444.26 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za polrocze 2014.pdf657.92 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2013.pdf1.71 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2013.pdf941.86 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2013.pdf1.85 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2013.pdf350.56 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2013.pdf517.88 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2013.pdf978.05 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za rok 2013.pdf329.66 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2013.pdf366.06 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2013.pdf444.17 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2013.pdf797.36 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za polrocze 2013.pdf1.66 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za polrocze 2013.pdf940.28 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za polrocze 2103.pdf1.85 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za polrocze 2013.pdf350.04 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za polrocze 2013.pdf514.56 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za polrocze 2013.pdf980.99 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za polrocze 2013.pdf329.01 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za polrocze 2013.pdf363.74 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za polrocze 2013.pdf443.35 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za polrocze 2013.pdf797.18 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2012.pdf1.25 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2012.pdf911.58 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2012.pdf1.74 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2012.pdf350.18 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2012.pdf513.5 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2012.pdf1005.77 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za rok 2012.pdf371.34 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2012.pdf364.25 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2012.pdf446.58 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2012.pdf779.51 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za polrocze 2012.pdf1.25 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za polrocze 2012.pdf903.88 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za polrocze 2102.pdf1.72 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za polrocze 2012.pdf347.5 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za polrocze 2012.pdf508.91 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za polrocze 2012.pdf900.13 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za polrocze 2012.pdf322.71 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za polrocze 2012.pdf312.19 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za polrocze 2012.pdf752.72 KB
Valid XHTML 1.0 Transitional