Informacje

Sąd Rejonowy w Dębicy

ul. Słoneczna 3

39-200 Dębica


Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 18:00
Wtorek – Piątek: 7:15 – 15:15

 

Sąd Rejonowy w Dębicy działa na obszarze obejmującym tereny Miasta Dębica, Gminy Dębica, Miasta i Gminy Pilzno oraz gmin Brzostek, Czarna, Jodłowa i Żyraków.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U.2016.922):
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Dębicy
Siedziba: ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Dębicy odbywa się w następujących celach:
• sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
• zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji), realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych, realizacji praktyk, a także dotyczących osób uczących się,
• wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
• dokonywania rozliczeń finansowych,
• zapewnienia bezpieczeństwa,
• drobnych spraw życia codziennego,
• dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
• prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
PREZES SĄDU REJONOWEGO W DĘBICY


Lokalizacja Sądu Rejonowego w Dębicy


Wyświetl większą mapę

Valid XHTML 1.0 Transitional