Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Dębicy

Renata Chomiczewska

pok. 203
tel. 14 6807 618

adres e-mail: dyrektor@debica.sr.gov.pl

 

- kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych,

- wykonuje zadania przypisane na podstawie odrębnych przepisów kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

- jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w w tym zakresie wobec pracowników Sądu z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów,

- reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu,

- szczegółowe zadania i kompetencje wynikają z ustawy z dnia 27 lipca 2011r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476 ze zmianami),

- określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,

- podlega służbowo Prezesowi Sądu Rejonowego z zastrzeżeniem art. 177 § 4 u.s.p.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-10-27 13:34
Opublikowany przez: Ireneusz Dynia
Aktualizowany dnia: 2023-09-04 11:54
Aktualizowany przez: Łukasz Łękawski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 16 424