Prezes Sądu Rejonowego

Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy

Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Radzik

pok. 206
tel.14 6827 364
adres e-mail: prezes@debica.sr.gov.pl

 

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w dniach:

środa: 9.00 - 10.30

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 15.03.2023r. oraz 05.04.2023r. przyjęcia stron nie odbędą się.

 

- kieruje Sądem Rejonowym i reprezentuje go na zewnątrz,

- wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do Komorników Sądowych,

- pełni nadzór nad pracą Wydziału I Cywilnego, III Rodzinnego i Nieletnich, V Ksiąg Wieczystych,

- rozpoznaje skargi dotyczące postępowania cywilnego,

- wykonuje obowiązki określone w powołanym regulaminie i innych przepisach szczególnych,

- orzeka w sprawach cywilnych,

- sprawuje nadzór nad ławnikami i kuratorami społecznymi.

 

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Dębicy

-

pok. 204
tel.14 6827 364

adres e-mail: wiceprezes@debica.sr.gov.pl

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków:
 

 

- zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w czasie jego nieobecności,

- wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej,

- pełni nadzór nad działalnością Wydziału II Karnego i Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych,

- podejmuje decyzje w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty, umorzenia należności sądowych,

- orzeka w Wydziale II Karnym,

- wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu.

Sekretariat Prezesa:

pok. 205

czynny:

- poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

e-mail: sekretariat@debica.sr.gov.pl

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-04-07 09:50
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-02-22 09:16
Aktualizowany przez: Łukasz Łękawski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 24 909