Majątek Sądu

Stan majątku Sądu Rejonowego w Dębicy na dzień 31 grudnia 2008 r. (po uwzględnieniu amortyzacji):

1. Budynek w Dębicy przy ul. Słonecznej 3 4 058 413,98 zł
2. Urządzenia techniczne i inne (urządzenia komputerowe, kserokopiarki) 342 625,02 zł
3. Wartości niematerialne i prawne 25 373,99 zł
Ogółem: 4 426 412,99 zł
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-28 11:14
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2009-10-29 13:10
Aktualizowany przez: Ireneusz Dynia
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 6 383