Koordynator ds. dostępności

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a Dyrektorem Sądu Rejonowego w Dębicy zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), funkcję koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Dębicy pełni koordynator do spraw dostępności wyznaczony w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:

Agnieszka Król-Zajdel

tel. 17 858 02 20

e-mail: dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-04-30 15:49
Opublikowany przez: Łukasz Łękawski
Aktualizowany dnia: 2023-02-03 09:28
Aktualizowany przez: Łukasz Łękawski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 70