Wzory i formularze

Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości - wzory i formularze

Załącznik Rozmiar
Najczęściej zadawane pytania.pdf 308.2 KB
najczęściej zadawane pytania cd..pdf 233.85 KB
Wniosek o kserokopie z akt.pdf 272.22 KB
Wniosek o fotokopie.pdf 249.21 KB
Cywilny - wniosek o doreczenie uzasadnienia.pdf 577.1 KB
Cywilny - wniosek o wydanie orzeczenia.pdf 283.38 KB
Cywilny - wzór podania o stwierdzenie nabycia spadku.pdf 192.48 KB
Cywilny - wzór podania o dział spadku.pdf 265.05 KB
Karny - Sprzeciw od wyroku nakazowego.pdf 171.49 KB
Karny - Wniosek o obrońcę z urzędu (wzór).pdf 237.8 KB
Karny - Wniosek o odpis wyroku z klauzulą prawomocności.pdf 177.69 KB
Karny - Wniosek o odpis wyroku z klauzulą wykonalności.pdf 169.75 KB
Karny - Wniosek o uchylenie mandatu karnego (wzór).pdf 243.2 KB
Karny - Wniosek o wydanie wyroku łącznego (wzór).pdf 237.01 KB
Karny - Wniosek o zatarcie skazania (wzór).pdf 252.93 KB
Karny - Wniosek o zgłoszeniu się oskarżyciela posiłkowego.pdf 176.62 KB
Karny - Wniosek o odroczenie wykonania kary (wzór).pdf 175.39 KB
Rodzinny - pozew o alimenty (wzór).pdf 262.7 KB
Rodzinny - pozew o obniżenie alimentów (wzór).pdf 268.96 KB
Rodzinny - pozew o podwyższenie alimentów (wzór).pdf 257.09 KB
Rodzinny - pozew o ustalenie ojcostwa (wzór).pdf 257.81 KB
Rodzinny - pozew o zaprzeczenie ojcostwa (wzór).pdf 252.84 KB
Rodzinny - pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego (wzór).pdf 268.46 KB
Rodzinny - pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami (wzór).pdf 267.29 KB
Rodzinny - wniosek o ustanowienie kuratora - (wzór).pdf 172.72 KB
Rodzinny - wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu (wzór).pdf 168.77 KB
Rodzinny - wniosek o dokonanie czynności (odrzucenie spadku - wzór).pdf 188.84 KB
Rodzinny - wniosek o dokonanie czynności prawnej (wzór).pdf 192.42 KB
Rodzinny - wniosek o dokonanie czynności (ubezwłasnowolnienie - wzór).pdf 189.53 KB
Wzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania... (pdf) 384.3 KB
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-28 11:09
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-12-30 08:30
Aktualizowany przez: Łukasz Łękawski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 14 577